לאתר הראשי

Bezalel_logo_white

סטודנטיות וסטודנטים בקורס "סטודיו שטח" במחלקה לתקשורת חזותית בבצלאל, בהנחיית רותי קנטור ואביב אלחסיד, שיתפו פעולה עם קואליצית הארגונים האקדח על שולחן המטבח לחקר השפעת הנוכחות של נשק חם במרחב הציבורי. תוך כדי היכרות עם המאבקים העיקריים של האקדח, נוצרו עבודות עיצוב ואמנות המגיבות לסוגיה המורכבת ביותר של ביטחון בחברה הישראלית.

התוצאות הן אישיות לחלוטין ולא בהכרח משקפות את התפיסה של האקדח על שולחן המטבח.