לאתר הראשי

יש לנו מספיק סכנות

אביב קלרספלד, אסתר רובנוביץ’, שי שרפי

קולז' דיגיטלי

קואליציית האקדח על שולחן המטבח פנתה לשר הבטחון פנים אמיר אוחנה בקריאה להוצאת נשק חם מהבית. הקמפיין דרש שתבוטל הוראת השעה שמתירה לחברות אבטחה ולארגונים אזרחיים חמושים לשלוח את נשקן לבתי מאבטחים ועובדים לאחר המשמרת. תלמידות ותלמידי הקורס "סטודיו שטח" בבצלאל עיצבו את הפוסטרים לעצומה דרך זזים ולמשמרת מחאה מול הבג"ץ. ביום שני ה-15 בפברואר, שופטי בג"ץ הוציאו צו על תנאי לשר לביטחון פנים לנמק תוך 60 יום: א) מדוע לא יעוגנו בתקנות (בחקיקת משנה) הקריטריונים לזכאות לרישיון לכלי ירייה ו-ב) מדוע לא תבוטל הוראת השעה שמתירה לחברות אבטחה ולארגונים אזרחיים חמושים לשלוח את נשקן לבתי מאבטחים ועובדים לאחר המשמרת.

4זזים
avivk_fiels_st_zazim