לאתר הראשי

עדות | זכרונות נשק

ג'וליה שרר

סרטון

העבודה נוצרה כתגובה לעדות שנאספה כחלק מפרויקט עדויות של האקדח על שולחן המטבח. מטרתו של הסרטון הוא לתת קול לנושא כאוב וקשה לספרו בגלוי.